წესები და პირობები

საიტზე გაკეთებული ნებისმიერი შეკვეთა ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ეთანხმებით სავაჭრო სახლი გოლეთიანის წესებს და პირობებს.


ტრანზაქციის დასრულების შემდგომ მოხდება შეძენილი ნივთის ტრანსპორტირება. შეკვეთის საბოლო დადასტურება ნიშნავს ჩვენ მიერ მოწოდებული პროდუქტის ფიზიკური ტრანსპორტირებას. ფასები საიტზე მოცემულია ლარებში დღგ-ს ჩათვლით.იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი კომპანიის საწყობებში დაფიქსირდება პროდუქტის წყვეტა და მომხმარებელს საფასური უკვე აქვს გადახდილი, მოხდება ამ საფასურის სრული ანაზღაურება კომპანიის მიერ. მიწოდება თბილისის ტერიოტორიაზე ვრცელდება უფასოდ - მინიმუმ 50 ლარის ღირებულების ნივთის შეძენის შემთხვევაში.