კონფიდენციალურობა

სავაჭრო სახლი გოლეთიანი უფლებამოსილია შეინახოს მომხმარებლის ინფორმაცია (სახელები და გვარები, მისამართები, ტელეფონის ნომრები, ელ-ფოსტის მისამართები, IP მისამართები და სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური მონაცემები).


ჩვენი კომპანიის პოლიტიკიდან გამომდინარე თავს ვალდებულად ვთლით დავიცვათ მომხმარებლების ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. ვებ-გვერდის მოხმარებისას შეიძლება მოვითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემები, მაგალითად იმისთვის, რომ მოიპოვოთ წვდომა კონკრეტულ ინფორმაციაზე. თუმცა ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის. ამას გარდა პირადი ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს სამართალდამცავ, მარეგულირებელ ან სხვა სამთავრობო უწყებებს, ან სხვა მესამე მხარეს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.